Twórycy ludowi
z Gorców
Stanisława Gołdyn
Ochotnica Dolna

Urodziłam się w 1953 roku w Ochotnicy Górnej. Moje przyjście na świat
było dla rodziny wielką niespodzianką. Rodzice mieli już po 50 lat
i przygotowywali się do roli dziadków. Bracia i siostry dawno zapomnieli
o tym, jak wygląda opieka nad młodszym rodzeństwem. Szybko jednak
znalazłam akceptację u domowników i odkąd pamiętam, miałam radosne,
szczęśliwe dzieciństwo. Pierwszym, stałym obowiązkiem, jaki mi przydzielono,
było pasienie bydła. I właśnie wtedy w wieku 12 lat, przy pilnowaniu stada,
zaczęłam układać pierwsze rymowanki. Kilka lat później, gdy pisałam swój
pamiętnik, również posługiwałam się rymem. Wiersze w obecnej formie
tworzę od 25 lat. Wynikają z potrzeby serca, są świadectwem szacunku dla
tradycji i umiłowania Ziemi Ojców.

Maria Konopka
Ochotnica Dolna