Kongres kultury
z Gorców
Informacje o kongresie

Kongres Kultury Gorczańskiej

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019”.

W ramach zadania odbył się Kongres Kultury Gorczańskiej, którego celem była promocja wartości związanych z tożsamością wielokulturowych korzeni Ochotnicy i Tylmanowej i ich wpływ na twórczość artystyczną lokalnych twórców, ale także życie codzienne mieszkańców (rękodzielnictwo, gwara, kulinaria, muzyka, zwyczaje i obyczaje).

Kongres Kultury Gorczańskiej był finałem cyklu wydarzeń. Poprzedziły go: kilkumiesięczne warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, muzyczne, gwarowe, wydanie publikacji o twórcach ludowych z Gminy Ochotnica Dolna i ich dziełach, zapis dźwiękowy – nagranie kapeli regionalnej i młodzieżowego zespołu folkowego oraz utworzenie wirtualnego etnomuzeum.

Na zakończenie projektu odbył się kilkudniowy Kongres Kultury Gorczańskiej – plener z artystami i twórcami z Polski. Będzie on promował lokalnych artystów czerpiących inspiracje z kultury tradycyjnej, będzie również próbą dialogu środowisk artystycznych nt. wpływu kultury ludowej i tradycyjnej na tożsamość i kondycje współczesnej kultury.

Celem Kongresu było zaproszenie do współpracy i dyskusji lokalnych twórców ludowych, rzemieślników, rolników kultywujących dawne tradycje oraz naukowców i amatorów w tym historyków i etnografów zainteresowanych kulturą lokalną Ochotnicy i Tylmanowej – wsi bazujących na kulturze etnicznej i ludowej – w celu określenia oddziaływania dawnej kultury na współczesne trendy, transferowania dawnych wzorców do współczesnej kultury oraz ustalenia sposobów działania mających na celu ożywienie i promocję współczesnej kultury ludowej oraz zainteresowania nią dzieci i młodzieży.

Był to wielopokoleniowy projekt angażujący dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów – zostanie wykorzystany potencjał, doświadczenie i przeżycia najstarszych uczestników projektu, którzy podczas wspólnych spotkań przekażą wiedzę młodszemu pokoleniu. Zadanie tworzy wartościowy model uczestnictwa w kulturze.

Kongresowi towarzyszyły występy zespołów regionalnych (promocja nagrań dźwiękowych), wspólny występ orkiestr dętych (efekt warsztatów), promocja publikacji, wystawa prac twórców oraz prac powstałych podczas warsztatów, zostaną zaproszone zespoły muzyczne grające etnomuzykę.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019.

Informacje o projekcie
Kongres Kultury Gorczańskiej, Na zakończenie projektu odbył się kilkudniowy Kongres Kultury Gorczańskiej – plener z artystami i twórcami z Polski. Promował on lokalnych artystów czerpiących inspiracje z kultury tradycyjnej, był również próbą dialogu śro...
Relacja z I Kongresu Kultury Gorczańskiej 2019
W dniach 03-06.10.2019r. – od czwartku do niedzieli Gmina Ochotnica Dolna tętniła życiem kulturalnym. Bezpośrednio przed głównąimprezą podsumowującą cały projekt zorganizowano kilkudniowy plener rzeźbiarski, podczas którego piły motorowe nie ustawały, b...
Poznaj strare sprzęty
z Gorców

Były używane kiedyś… Służyły ludziom w gospodarstwie domowym i podczas pracy w polu. Nie można było się bez nich obejść! Dziś rzadko używane i w większości zapomniane…