Twórycy ludowi
z Gorców
Józef Ligas
Tylmanowa

Urodziłem się 9 września 1949 roku w Tylmanowej i tam ukończyłem szkołę podstawową. W latach 1964–1966 ukończyłem szkołę czeladniczą malarza pokojowego. Po dwóch latach praktyki jako malarz zacząłem uczyć się wyrobu kierpców przy rodzicach. W latach siedemdziesiątych rozpocząłem pracę chałupniczą w Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Cepelia” w Krościenku nad Dunajcem przy wyrobie kierpców, pracowałem w tym zakładzie około 40 lat. Obecnie jestem emerytem.

Adam Ligas
Tylmanowa