Twórycy ludowi
z Gorców
Maciej Ligas
Tylmanowa

Moje zainteresowanie rzeźbiarstwem zaczęło się już w szkole
podstawowej, kiedy przy pasieniu krów robiłem gwizdki z kory
wierzby czy fujarki z dzikiego bzu, a także tzw. kozubki na poziomki
i maliny. W latach siedemdziesiątych rzeźbiłem płaskorzeźby i figurki
Frasobliwych oraz innych świątków, które rozdawałem kolegom
i znajomym. Udzielał mi też porad mój stryj Tomasz Ligas, który był
twórcą ludowym. Moje rzeźby brały udział w konkursach i wystawach
pokonkursowych, np. w Lublinie, Nowym Sączu, Bukowinie. Obecnie
rzeźbię w wolnych chwilach, nadal to moje hobby i pasja.

Magdalena Forenda
Ochotnica Dolna