Twórycy ludowi
z Gorców
Józef Chrobak
Tylmanowa

RODZINA APOSTOLSKA

Bóg Apostolską dał mi rodzinę
Niech w niej miłością Bogu zasługuję
Bo w tej miłości jest Boża sprawa
Najpierw Boga sławić przyszła Bogusława
Za nią Dobrosławę Bóg do nas przysyła
Jest już dzieci dwoje, cieszy się rodzina
A gdy życie ujrzy w domu człowiek trzeci
Radosława radość wśród rodziny wznieci
Wraz ze Świętosławą rodziców błaganie
Niech nasza rodzina świętą pozostanie
A gdy na świat przyjdzie córka Dobromiła
Pragnie człowiek, by swe imię życiem potwierdziła
Gdy przyszedł następny, by jak słońce świecić
Bogurad na imię dostał pośród dzieci
Gdy Bóg znów dał syna, rodzina wołała
Chwała Bogu za życie Boguchwała
A za nim następne dla wspólnej radości
Gościsława niechaj słynie z gościnności
Znów nowa dziecina życie otrzymała
Ona Bogumiła na imię dostała
Ale już następny troskę w serce włoży
Wtedy ojciec powie, że to jest Dar Boży
Wraz z tym serce ojca myśl taką powzięło
Że już rozmnażania zakończone dzieło
Lecz się pomyliło w swoich obliczeniach
Bóg dał naraz dwoje i wszystko pozmieniał
Stanisław, Bronisław życie otrzymali
Aby Boga w Trójcy Świętej uwielbiali
Ja się pogodziłem dla tego wyboru
Pan Bóg wie, co robi, nie będę wiódł sporu
Wszystkim błogosławię przez Ducha Świętego
Aby ich uświęcał i chronił od złego
Wy się ze mną módlcie, aby chwała Pana
Była przez nich w świecie jak chleb rozmnażana

Władysława Szal
Tylmanowa