Twórycy ludowi
z Gorców
Józef Chrobak
Tylmanowa

RODZINA APOSTOLSKA

Bóg Apostolską dał mi rodzinę

Niech w niej miłością Bogu zasługuję

Bo w tej miłości jest Boża sprawa

Najpierw Boga sławić przyszła Bogusława

Za nią Dobrosławę Bóg do nas przysyła

Jest już dzieci dwoje cieszy się rodzina

A gdy życie ujrzy w domu człowiek trzeci

Radosława radość wśród rodziny wznieci

Wraz ze Świętosławą rodziców błaganie

Niech nasza rodzina świętą pozostanie

A gdy na świat przyjdzie córka Dobromiła

Pragnie człowiek by swe imię życiem potwierdziła

Gdy przyszedł następny by jak słońce świecić

Bogurad na imię dostał pośród dzieci

Gdy Bóg znów dał syna rodzina wołała

Chwała Bogu za życie Boguchwała

A za nim następne dla wspólnej radości

Gościsława niechaj słynie z gościnności

Znów nowa dziecina życie otrzymała

Ona Bogumiła na imię dostała

Ale już następny troskę w serce włoży

Wtedy ojciec powie że to jest DarBoży

Wraz z tym serce ojca myślą taką powzięło

Że już rozmnażania zakończone dzieło

Lecz się pomyliło w swoich obliczeniach

Bóg dał naraz dwoje i wszystko pozmieniał

Stanisław, Bronisław życie otrzymali

Aby Boga w Trójcy Świętej uwielbiali

Ja się pogodziłem dla tego wyboru

Pan Bóg wie co robi nie będę wiódł sporu

Wszystkim błogosławię przez Ducha Świętego

Aby ich uświęcał i chronił od złego

Wy się ze mną módlcie aby chwała Pana

Była przez nich w świecie jak chleb rozmnażana

Bartłomiej Chrobak
Ochotnica Dolna