Utwory muzyczne
z Gorców
Ochotnica
Spod Gorca

Beata Gardoń
Wiktoria Pawlik
Sebastian Chlipała
Kinga Rapciak
Joanna Jagieła
Zofia Ligęza
Maja Jagieła
Justyna Czarlińska
Justyna Antolec
Zuzanna Gołdyn

Posłuchaj
Poznaj twórców ludowych
z Gorców

Zapraszamy do obejrzenia galerii twórców ludowych i ich prac. Wszyscy artyści to mieszkańcy Ochotnicy Dolnej i Górnej oraz Tylmanowej. Ich prace często są inspirowane lokalną tradycją i kulturą. Są oryginalne i niepowtarzalne.