Kongres kultury
z Gorców
Informacje o projekcie

Kongres Kultury Gorczańskiej,

Na zakończenie projektu odbył się kilkudniowy Kongres Kultury Gorczańskiej – plener z artystami i twórcami z Polski. Promował on lokalnych artystów czerpiących inspiracje z kultury tradycyjnej, był również próbą dialogu środowisk artystycznych nt. wpływu kultury ludowej i tradycyjnej na tożsamość i kondycje współczesnej kultury.

Celem Kongresu było zaproszenie do współpracy i dyskusji lokalnych twórców ludowych, rzemieślników, rolników kultywujących dawne tradycje oraz naukowców i amatorów w tym historyków i etnografów zainteresowanych kulturą lokalną Ochotnicy i Tylmanowej – wsi bazujących na kulturze etnicznej i ludowej – w celu określenia oddziaływania dawnej kultury na współczesne trendy, transferowania dawnych wzorców do współczesnej kultury oraz ustalenia sposobów działania mających na celu ożywienie i promocję współczesnej kultury ludowej oraz zainteresowania nią dzieci i młodzieży.

Projekt łączący pokolenia

Był to wielopokoleniowy projekt angażujący dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów – został wykorzystany potencjał, doświadczenie i przeżycia najstarszych uczestników projektu, którzy podczas wspólnych spotkań przekazali wiedzę młodszemu pokoleniu. Zadanie stworzyło wartościowy model uczestnictwa w kulturze.

Kongresowi towarzyszyły występy zespołów regionalnych (promocja nagrań dźwiękowych), wspólny występ orkiestr dętych (efekt warsztatów), promocja publikacji, wystawa prac twórców oraz prac powstałych podczas warsztatów, zostaną zaproszone zespoły muzyczne grające etnomuzykę.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019

Beneficjentem projektu „Kongres Kultury Gorczańskiej” jest Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej.

Elementy składowe projektu:

  1. warsztaty rękodzielnicze, muzyczne, kulinarne, gwarowe
  2. Kongres Kultury Gorczańskiej
  3. nagrania dźwiękowe
  4. strona internetowa wirtualnego etnomuzeum
  5. publikacja

Kongres Kultury Gorczańskiej

  • wykłady i prelekcje
  • koncerty zespołów
  • wystawa prac twórców ludowych
  • promocja książki
  • warsztaty

 

Celem Kongresu Kultury Gorczańskiej było zaproszenie do współpracy i dyskusji lokalnych twórców ludowych, rzemieślników, rolników, kultywujących dawne tradycje oraz naukowców i amatorów w tym historyków i etnografów zainteresowanych kulturą lokalną Ochotnicy i Tylmanowej. Ten cel został osiągnięty – współpracę z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Ochotnicy Dolnej podjęło 50 twórców ludowych i rzemieślników z Gminy Ochotnica Dolna (Tylmanowa, Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna), którzy wzięli udział w warsztatach, zaprezentowali swoje prace na wystawie podczas Kongresu Kultury Gorczańskiej oraz zdecydowali się, aby ich sylwetki wraz z dziełami znalazły się w publikacji „Z zamiłowania do sztuki i tradycji. Pasje i talenty górali gorczańskich” i wirtualnym etnomuzeum.

Celem programu było tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Do projektu zostali zaproszeni artyści z całej Polski. Podczas wspólnych kilkudniowych warsztatów twórców gorczańskich i zaproszonych artystów nastąpiła integracja, poznanie różnych kultur i wymiana doświadczeń. Odbyły się wspólne warsztaty muzyczne orkiestr dętych OSP, malarskie, rzeźbienia piłą motorową, gwarowe.

Rezultaty projektu:

– promocja unikatowych wartości związanych z tożsamością wielokulturowych korzeni wsi Tylmanowej i Ochotnica i ich wpływ na twórczość artystyczną lokalnych artystów, ale także życie codzienne mieszkańców (rękodzielnictwo, gwara, kulinaria, muzyka,zwyczaje, obyczaje itp.).

– prezentacja dorobku ludowego twórców poprzez wydanie publikacji, nagranie dźwiękowe, zbudowanie wirtualnego etnomuzeum, organizację warsztatów, wystawy i pleneru podczas Kongresu Kultury Gorczańskiej.

– zwiększenie tożsamości kulturowej mieszkańców Tylmanowej i Ochotnicy, w tym młodzieży szkolnej poprzez udział w warsztatach i w Kongresie Kultury Gorczańskiej

– integracja środowiska artystów lokalnych oraz ekspertów, instytucji, organizacji i grup nieformalnych w celu podejmowania wspólnych działań na rzecz transferowania tradycyjnych wzorców do współczesnej kultury ludowej i promowanie jej dorobku.

Polecane artykuły
Relacja z I Kongresu Kultury Gorczańskiej 2019
W dniach 03-06.10.2019r. – od czwartku do niedzieli Gmina Ochotnica Dolna tętniła życiem kulturalnym. Bezpośrednio przed głównąimprezą podsumowującą cały projekt zorganizowano kilkudniowy plener rzeźbiarski, podczas którego piły motorowe nie ustawały, b...
Poznaj strare sprzęty
z Gorców

Były używane kiedyś… Służyły ludziom w gospodarstwie domowym i podczas pracy w polu. Nie można było się bez nich obejść! Dziś rzadko używane i w większości zapomniane…